Główne cele i zadania agencji celnych

Agencja celna jest zazwyczaj wymagana, gdy towary przemieszczają się między krajem UE a krajem spoza UE w obrocie handlowym. Następnie należy złożyć deklarację celną (zwaną również zgłoszeniem celnym).

Procedury celne przy imporcie i eksporcie

organizacja transportuSektor prywatny obejmuje również niektóre procedury celne i określone rodzaje towarów, w tym pojazdy. W takich przypadkach zgłoszenie celne może być przekazane do urzędu celnego wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu specjalnego oprogramowania. Aby uniknąć konieczności zapoznawania się z ponad 200-stronicową instrukcją wypełniania elektronicznego zgłoszenia celnego, należy skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą jest profesjonalna obsługa celna.

Korzystanie z rekomendacji wykwalifikowanych specjalistów świadczących usługi przy eksporcie i imporcie umożliwia klientom zawieranie umów na warunkach zgodnych z normami regulacji walutowej.

Zadania agencji celnej

Zadania agencji celnej można zasadniczo podzielić na dwa obszary: wcześniejsze konsultacje z zainteresowanymi stronami, a następnie aktywna odprawa celna. Ponadto istnieją zadania, obowiązki i zagrożenia, których klient nie dostrzega bezpośrednio po złożeniu zamówienia w agencji celnej, ponieważ różne procesy odbywają się w tle. Obejmują one ciągłe wewnętrzne szkolenia personelu, zewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie prawa celnego oraz wyjaśnianie szczególnych okoliczności / indywidualnych przypadków z administracją celną.

Ponadto istnieje ryzyko, które ponosi funkcjonariusz celny: jest on osobiście odpowiedzialny za złożenie zgłoszenia celnego. Na przykład, jeśli nieumyślnie nie poda w deklaracji informacji zgodnych z prawdą, np. popełni literówkę, może zostać ukarany grzywną.