skaner do dokumentów

Skanery to urządzenia przeznaczone do przekształcania obrazu w formę cyfrową. Przesyłają one swoje odczyty komputerom. Urządzenia te działają sukcesywnie, co odróżnia je od aparatów fotograficznych. Poprzez skanowanie poszczególnych linii, umożliwiają elektroniczne zmiany w wygenerowanym pliku cyfrowym.

Read More